Algoritmi propusi pentru folosirea corecta de make up3